Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítására

Hatályos: 2020. 02. 28- 2020. 02. 28

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48.§ (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. § Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ában a „hétfői és csütörtöki napokon” szövegrész helyébe a „csütörtöki napon” szöveg lép.


  1. § A rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba.Pásztó, 2020. február 20.
                        Farkas Attila                                                              dr. Sándor Balázs

                        polgármester                                                                      jegyző