Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Pásztó Város Polgármestere 6/2021. (V. 28.) rendelete a 18/2020. (XII.30.) rendelettel, a 13/2020 (X.9.) rendelettel, a 12/2020. (IX.25.) rendelettel módosított 4/2020.(II.6.) költségvetési rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Pásztó Város Polgármestere 6/2021. (V. 28.) rendelete a 18/2020. (XII.30.) rendelettel, a 13/2020 (X.9.) rendelettel, a 12/2020. (IX.25.) rendelettel módosított 4/2020.(II.6.) költségvetési rendelet módosításáról

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: "R") 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az önkormányzat 2020. évi költségvetését

5.168.636 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)

5.168.636 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)

ebből: 2.134.649 E Ft működési bevétellel és működési kiadással 3.033.987 E Ft felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

- a költségvetési bevételek összege 2.796.034 E Ft-ra,

- a finanszírozási bevételek összege 2.372.602 E Ft-ra módosul.

- a költségvetési kiadások összege 5.002.459 E Ft-ra,

- a finanszírozási kiadások összege 166.177 E Ft-ra módosul.

2. § (1) A „R“ 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A „R“ 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

(3) A „R“ 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

(4) A „R” 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete lép.

(5) A „R” 4.3. melléklete helyébe e rendelet 4.3. melléklete lép.

(6) A „R“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(7) A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(8) A „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(9) A „R“ 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.

(10) A „R“ 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.

(11) A „R“ 9.1.2. melléklete helyébe e rendelet 9.1.2. melléklete lép.

(12) A „R“ 9.1.4. melléklete helyébe e rendelet 9.1.4. melléklete lép.

(13) A „R“ 9.1.7. melléklete helyébe e rendelet 9.1.7. melléklete lép.

(14) A „R“ 9.1.9. melléklete helyébe e rendelet 9.1.9. melléklete lép.

(15) A „R“ 9.1.11. melléklete helyébe e rendelet 9.1.11. melléklete lép.

(16) A „R“ 9.1.14. melléklete helyébe e rendelet 9.1.14. melléklete lép.

(17) A „R“ 9.1.15. melléklete helyébe e rendelet 9.1.15. melléklete lép.

(18) A „R“ 9.1.19. melléklete helyébe e rendelet 9.1.19. melléklete lép.

(19) A „R“ 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.

(20) A „R“ 9.2.1 melléklete helyébe e rendelet 9.2.1 melléklete lép.

(21) A „R“ 9.2.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2.2. melléklete lép.

(22) A „R“ 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.

(23) A „R“ 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.

(24) A„R“ 9.4.1 melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. melléklete lép.

(25) A „R“ 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.

(26) A „R“ 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.

(27) A „R“ 9.6.1 melléklete helyébe e rendelet 9.6.1. melléklete lép.

(28) A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(29) A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(30) A „R“ 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.