Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi zárszámadásáról

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá.

2020. évi költségvetési bevételek főösszege 2.549.679 E Ft

2020. évi költségvetési kiadások főösszege 2.287.855 E Ft

2020. évi finanszírozási bevételek főösszege 2.351.507 E Ft

2020. évi finanszírozási kiadások főösszege 145.082 E Ft

2020. évi költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen 4.901.186 E Ft

2020. évi költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen 2.432.937 E Ft

2020. évi önkormányzati szintű maradvány összege 2.468.249 E Ft

(2) A Képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati szintű bevételekből

a működési bevételek összegét 1.926.677 E Ft-ban

a működési kiadások összegét 1.615.295 E Ft-ban

a felhalmozási bevételek összegét 2.974.509 E Ft-ban

a felhalmozási kiadások összegét 817.642 E Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban szerepelnek.

(2) Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait a 2.1. melléklet, a felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2.2. melléklet mutatja be, mérlegszerűen.

(3) A 3. melléklet a vagyonkataszteri kimutatás összesítő adatait tartalmazza (2020. 12.31.)

(4) A 4. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei 2020. 12. 31-i záró pénzeszközeinek állományát részletezi.

(5) Az 5. melléklet az önkormányzat és intézményei 2020. évi maradványát mutatja be.

(6) Az önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásait a 7. melléklet mutatja.

(8) A befejezetlen beruházások állománya a 8. mellékletben részletezett.

(9) Az önkormányzat (intézmények nélkül) kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését a 9.1 sz. melléklet szerint fogadja el, az alábbi részletezésben.

9.1 Pásztó Városi Önkormányzat bevételei, kiadásai mindösszesen

9.1.1. Pásztó Városi Önkormányzat bevételei, kiadásai projektek nélkül

9.1.2. Varázsvölgy Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

9.1.3. Pásztói Bölcsőde című projekt bevételei, kiadásai

9.1.4. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye című projekt bevételei, kiadásai

9.1.5. Pásztó északi iparterület fejlesztése című projekt bevételei, kiadásai

9.1.6. Környezetfejlesztés (Zöldváros kialakítása) című projekt bevételei, kiadásai

9.1.7. Próbaterem felújítása című projekt bevételei, kiadásai

9.1.8. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

9.1.9. Pásztói infrastruktúra fejlesztés az integrációért című projekt bevételei, kiadásai

9.1.10. A helyi identitás erősítése című projekt bevételei, kiadásai

9.1.11. Külterületi utak fejlesztése Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

9.1.12. Zöldváros fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen című projekt bevételei,

kiadásai

9.1.13. Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen című projekt bevételei, kiadásai

9.1.14. Hasznos Művelődési Ház felújítása című projekt bevételei, kiadásai

9.1.15. Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása című projekt bevételei, kiadásai

9.1.16. Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése című projekt bevételei, kiadásai

9.1.17. Pásztó – Zsigmond király városa című projekt bevételei, kiadásai

9.1.18. A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése című projekt bevételei, kiadásai

9.1.19. Új bölcsőde építése Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

9.1.20. Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között című projekt bevételei, kiadásai

9.1.21. Pásztó Városi Önkormányzat 2020. évi Mérlege

Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről

9.1.22. Kimutatás az önkormányzat eszközei állományáról

9.1.23. Pásztó Városi Önkormányzat vagyonkimutatása

9.1.24. Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

9.1.25. Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei

9.1.26. Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei

9.1.27. Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételei az adósságot kel. ügyletekhez

(10) A Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.2. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:

9.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai mindösszesen

9.2.1. Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai projekt nélkül

9.2.2. Helyi foglalkoztatási paktum című projekt bevételei, kiadásai

9.2.3. Pásztói Polgármesteri Hivatal 2020. évi beruházási kiadásai

9.2.4. Pásztói Polgármesteri Hivatal 2020. évi Mérlege

9.2.5. Kimutatás a Pásztói Polgármesteri Hivatal eszközei állományáról

9.2.6. Pásztói Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása

(11) A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.3. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:

9.3. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai

9.3.1. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2020. évi beruházási, felújítási kiadásai

9.3.2. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2020. évi Mérlege

9.3.3. Kimutatás a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde eszközei állományáról

9.3.4. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde vagyonkimutatása

(12) A Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.4. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:

9.4. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei, kiadásai mindösszesen

9.4.1. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei, kiadásai projekt nélkül

9.4.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

9.4.3. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2020. évi beruházási kiadásai

9.4.4. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2020. évi Mérlege

9.4.5. Kimutatás a Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Közp. eszközei állományáról

9.4.6. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ vagyonkimutatása

(13) A Pásztói Múzeum bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.5. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:

9.5. Pásztói Múzeum bevételei, kiadásai

9.5.1. Pásztói Múzeum 2020. évi beruházási kiadásai

9.5.2. Pásztói Múzeum 2020. évi Mérlege

9.5.3. Kimutatás a Pásztói Múzeum eszközei állományáról

9.5.4. Pásztói Múzeum vagyonkimutatása

(14) A Pásztói Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.6. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:

9.6. Pásztói Gondozási Központ bevételei, kiadásai mindösszesen

9.6.1. Pásztói Gondozási Központ bevételei, kiadásai, projekt nélkül

9.6.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

9.6.3. Pásztói Gondozási Központ 2020. évi beruházási kiadásai

9.6.4. Pásztói Gondozási Központ 2020. évi Mérlege

9.6.5. Kimutatás a Pásztói Gondozási Központ eszközei állományáról

9.6.6. Pásztói Gondozási Központ vagyonkimutatása

(15) A 10. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásait részletezi.

(16) A 11. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásait mutatja.

(17) Az intézményi létszámkereteket a 12. melléklet szerint fogadja el.

(18) A 2020. évi állami támogatások elszámolását a 13. melléklet tartalmazza.

(19) A 2020. évi Európai Uniós pályázatokról a 14. melléklet ad számot.

(20) A 15. melléklet az önkormányzat által nyújtott kölcsönökről készült.

(21) Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege a 16. mellékletben található.

(22) Az Önkormányzati Lakáseladási Alap mérlegét a 17. melléklet tartalmazza.

(23) Pásztó Városi Önkormányzat Idegenforgalmi Alap mérlegét a 18. melléklet mutatja.

(24) Az adókedvezményekről, adómentességekről a 19. melléklet készült.

(25) Az egyéb közvetett támogatásokat a 20. melléklet mutatja be.

3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.