Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a Pásztói Polgármesteri Hivatalban a 2021-es évre igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2021. 06. 15- 2022. 01. 04

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a Pásztói Polgármesteri Hivatalban a 2021-es évre igazgatási szünet elrendeléséről

2021.06.15.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Pásztói Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra.

2. § (1) A Hivatalban 2021-es évben igazgatási szünet kerül elrendelésre

a) a nyári időszakban: július 19.-augusztus 22. napjáig,

b) télen: december 20.-január 2. napjáig.

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a jegyző, mint munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási ütemterv alapján kiadásra kerülő szabadságot. A kiadott szabadságra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése az irányadó.

(3) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal a (4) bekezdésben foglaltak szerinti ügyeleti rendben fogad ügyfeleket az (5) bekezdésben foglaltak kivételével.

(4) Az ügyelet rend a 2021. évi igazgatási szünet időtartama alatt:

Hétfő: 8.00-12.00 óráig
Kedd: ügyfélfogadás nincs
Szerda: 8.00-12.00 óráig
Csütörtök: ügyfélfogadás nincs
Péntek: ügyfélfogadás nincs
(5) Az (1) bekezdésben foglalt időszakból augusztus 16-22. és december 27-január 2. között a Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.

3. § Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba, és 2022. január 3-án hatályát veszti.