Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének I. számú módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 15- 2021. 06. 15

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének I. számú módosításáról[1]

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: "R") 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését

4.619.204 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)

4.619.204 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)

Ebből: 2.075.319 E Ft működési bevétellel és működési kiadással

2.543.885 E Ft felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

a költségvetési bevételek összege 1.917.167 E Ft-ra

a költségvetési kiadások összege 4.444.098 E Ft-ra módosul.

a finanszírozási bevételek összege 2.702.037 E Ft-ra

a finanszírozási kiadások összege 175.106 E Ft-ra módosul.

2. § (1) A „R“ 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A „R“ 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

(3) A „R“ 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

(4) A „R“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(5) A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(6) A „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(7) A „R“ 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.

(8) A „R“ 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.

(9) A „R“ 9.1.2. melléklete helyébe e rendelet 9.1.2. melléklete lép.

(10) A „R“ 9.1.3. melléklete helyébe e rendelet 9.1.3. melléklete lép.

(11) A „R“ 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.

(12) A „R“ 9.2.1 melléklete helyébe e rendelet 9.2.1 melléklete lép.

(13) A „R“ 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.

(14) A „R“ 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.

(15) A „R“ 9.6.1 melléklete helyébe e rendelet 9.6.1. melléklete lép.

(16) A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(17) A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(18) A „R“ 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. június 16. napjával.