Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 21.) önkormányzati rendelete

a 2022. 01. 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról

Hatályos: 2022. 01. 22

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 21.) önkormányzati rendelete

a 2022. 01. 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról

2022.01.22.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. §-ának (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Pásztói Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire.

2. § Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 01. 01-től a köztisztviselői illetményalap összegét 55.650 Ft-ban állapítja meg.

3. § Pásztó Városi Önkormányzat az illetményalap emelésével összefüggő forrástöbbletet a 2022. évi költségvetésében biztosítja.

4. § Ez a rendelet 2022. január 22-én lép hatályba.

5. § Hatályát veszti a 2021. január 1-től érvényes köztisztviselői illetményalapról szóló 1/2021. (I. 5.) önkormányzati rendelet.Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 01. 01-től a köztisztviselői illetményalap összegét 55.650 Ft-ban állapítja meg.