Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 22- 2022. 01. 22

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.22.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7 §. (1) bekezdésében hatályát veszti „a napirendi javaslatot, az előterjesztő személyét, az előterjesztés törvényességi észrevétellel ellátott döntési javaslatát” szövegrész.

2. § Az SZMSZ 7. § (3) bekezdésében hatályát veszti „A polgármester az indítvány benyújtásától számított 5 munkanapon belüli időpontra köteles az ülést összehívni” szövegrész.

3. § Az SZMSZ 7. § (4) bekezdésében hatályát veszti az – „e § (1)-(4) bekezdésében foglaltak kivételével” - szövegrész.

4. § Az SZMSZ 43. § (2) bekezdésének c) pontja hatályát veszti.

5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.