Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 29/2014.(XI.28.) számú módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 16- 2022. 02. 16

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 29/2014.(XI.28.) számú módosításáról

2022.02.16.

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 151. §. (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 29/2014.(XI.28.) számú rendelete az alábbi 1./A. §-sal egészül ki:

„1/A. § Az 1. §-ban meghatározott térítési díjtól, egyben nyersanyagnormától eltérően a térítési díj megfizetésére kötelezett gondviselőtől az e §-ban meghatározott díjnál magasabb térítési díjat nem lehet követelni.

Megnevezés

Intézményi térítési díj nettó összege (ft.)

Bölcsőde

480

Óvoda

442

Általános iskolai napközi

600

tízórai

108

ebéd

390

uzsonna

102

Általános iskolai ebéd

390

Középiskolai kollégium

891

reggeli

208

ebéd

393

vacsora

290

Középiskolai ebéd

393

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon - kollégiumi közoktatási feladat (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)


815

reggeli

172

tízórai

65

ebéd

308

uzsonna

56

vacsora

214

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon - napköziotthon közoktatási feladat (tízórai, ebéd, uzsonna)


429

tízórai

65

ebéd

308

uzsonna

56

Az 1/A § a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő napon hatályát veszti.”

2. § Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.