Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 12.) önkormányzati rendelete

az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 04. 13

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 12.) önkormányzati rendelete

az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

2022.04.13.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályukat vesztik az alábbi önkormányzati rendeletek:

Ssz

Rendelet száma

Rendelet címe

1.

2/1991. (II. 20.)

A céltámogatási pályázat benyújtásáról

2.

5/1991. (IV. 1.)

A Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódásáról

3.

6/1991.

Az állattartásról szóló 6/1986. (XII. 22.) tanácsrendelet mód.-ról

4.

9/1991. (VI. 1.)

Az 1990. évi gazdaságfejlesztési terv és költségvetés végrehajtásáról

5.

16/1991. (VIII. 28.)

Az Eü., Szoc. és Karitatív Biz. részére feladat meghatározásáról

6.

18/1991. (IX. 26.)

Pásztó Városi Önk. 1991. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről

7.

22/1991. (X. 24.)

1992. évi terv készítéséről

8.

5/1992. (II. 26.)

Az 1992. évi költségvetésről

9.

9/1992. (V. 6.)

Az 1991. évi költségvetés végrehajtásáról

10.

13/1992. (VI. 3.)

Az 1992. évi költségvetésről szóló 5/1992. (II. 26.) önk. rend. kieg.

11.

14/1992. (VIII. 11.)

Az 1992. évi költségvetésről szóló 5/1992. (II. 26.) önk. rend. módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

12.

17/1992. (X. 14.)

Pásztó város címerének alkotásáról és használatáról

13.

20/1992. (XI. 11.)

Az 1992. évi költségvetésről szóló 5/1992. (II. 26.) önk. rend. módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

14.

24/1992. (XII. 1.)

A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályokról

15.

25/1992. (XII. 1.)

A városrendezési és –szabályozási eljárásokról

16.


2/1993. (I. 27.)


Pásztó Városi Önkormányzat 1993. évi költségvetése

17.

4/1993. (III. 31.)

Az 1992. évi költségvetés végrehajtásáról

18.

8/1993. (IV. 5.)

A város 1993. évi pótköltségvetéséről és a 2/1993. (I. 27.) önk. rend. módosításáról

19.

10/1993. (V. 12.)

A 8/1993. (IV. 5.) önk. rendelettel módosított 2/1993. (I. 27.) önk. rend. módosításáról /kv./

20.

11/1993. (VI. 2.)

A forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak köréről, valamint az ezzel kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlásáról

21.

15/1993. (VII. 7.)

A kárpótlási jegy önkormányzati bérlakás megvásárlására történő felhasználásáról

22.

16/1993. (VIII. 18.)

Az 1993. évi költségvetésről szóló többször módosított 2/1993. (I. 27.) önk. rend. módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

23.

19/1993. (XII. 1.)

Az 1993. évi költségvetésről szóló többször módosított 2/1993. (I. 27.) önk. rend. módosításáról és egységes szövegének megállapításáról

24.

2/1994. (II. 28.)

A város 1994. évi költségvetéséről

25.

4/1994. (IV. 12.)

Az 1993. évi költségvetési rend. módosításról és az 1993. évi költségvetés teljesítéséről

26.

6/1994. (V. 18.)

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

27.

7/1994. (V. 18.)

A köztemetők rendjéről

28.

8/1994. (V. 18.)

Önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért és csatorna használatért fizetendő díjkaról

29.

9/1994. (VI. 1.)

A 2/1994. (II. 28.) önk. rend. kiegészítéséről

30.

12/1994. (VIII. 24.)

A 2/1994. (II. 28.) önk. rendelettel elfogadott 1994. évi költségvetés mód. és egységes szerkezetbe foglalásáról

31.

13/1994. (XI. 16.)

A pótköltségvetésről és a 2/1994. (II. 28.) önk. rendelettel elfogadott 1994. évi költségvetés módosításáról

32.

3/1995. (II. 3.)

A fiatal házasok első lakáshoz juttatásának támogatásáról

33.

10/1995. (IV. 24.)

A pótköltségvetésről és a többször módosított, 2/1994. (II. 28.) önk. rend.-tel elfogadott 1994. évi költségvetés mód. és annak elfogadása

34.

11/1995. (IV. 24.)

A közösségi munkavégzésről

35.

12/1995. (VI. 9.)

Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről

36.

13/1995. (VI. 28.)

A forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak köréről, valamint az ezzel kapcs. rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 11/1993. (VI. 2.) önk. rend. módosításáról

37.

14/1995. (VI. 28.)

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 6/1994. (V. 18.) önk. rend. mód.

38.

15/1995. (VI. 28.)

A helyi önkormányzati képviselők juttatásáról

39.

16/1995. (VI. 28.)

Lakóépületek helyi ivóvíz bekötésének támogatásáról

40.

17/1995. (VIII. 1.)

A vásárokról és a piacokról

41.

19/1995. (VIII. 16.)

A forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak köréről, valamint az ezzel kapcs. rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 11/1993. (VI. 2.) önk. rend. módosításáról

42.

22/1995. (VIII. 30.)

Differenciált bölcsődei gondozási díj bevezetésének megállapításáról

43.

8/1996. (III. 13.)

A város 1996. évi költségvetéséről

44.

9/1996. (III. 27.)

Adó elengedés feltételeiről

45.

10/1996. (III. 27.)

A közbeszerzési eljárás kiírásának és elbírálásának szabályairól

46.

11/1996. (III. 27.)

Lakóépületek helyi ivóvíz bekötésének támogatásáról szóló 16/1995. (VI. 28.) önk. rend. módosításáról

47.

13/1996. (IV. 30.)

Városrendezési és –szabályozási előírásokról

48.

14/1996. (IV. 30.)

A lakossági tüzelőolaj felhasználók támogatására rendelkezésre bocsátott támogatási összeg felhasználásának módjáról

49.

15/1996. (IV. 30.)

Az 1996. évi költségvetési, 8/1996. (III. 13.) önk. rend. mód.

50.

18/1996. (VIII. 30.)

Pótköltségvetési rendelet és a 8/1996. (III. 13.) költségvetési önk. rendelet módosításáról

51.

20/1996. (VIII. 30.)

Pásztó város belterületi határvonalának módosításáról

52.

21/1996. (X. 2.)

Az 1996. évi költségvetésről szóló 8/1996. (III. 13.) önk. rend. mód.

53.

23/1996. (XII. 4.)

Az 1996. évi költségvetésről szóló 8/1996. (III. 13.) önk. rend. mód.

54.

24/1996. (XII. 20.)

Menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjai

55.

2/1997. (I. 29.)

Az 1996. évi költségvetésről szóló 8/1996. (III. 13.) önk. rend. mód.

56.

3/1997. (II. 19.)

A város 1997. évi költségvetéséről

57.

4/1997. (III. 12.)

A fiatal házasok első lakáshoz juttatásának támogatásáról

58.

8/1997. (VI. 25.)

Lakóépületek helyi ivóvíz bekötésének támogatásáról

59.

9/1997. (VII. 15.)

A város 1997. évi költségvetéséről szóló 3/1997. (II. 19.) önk. rendelet módosításáról

60.

10/1997. (VII. 25.)

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 6/1994. (V. 18.) önk. rend. mód.

61.

12/1997. (VII. 25.)

A Polgármesteri Hivatal munkarendjéről és ügyfélfogadási rendjéről

62.

13/1997. (VIII. 12.)

Az Önkormányzat és Szervei SZMSZ-ének egyes kérdéseiről szóló 12/1995. (VI. 9.) önk. rendelet módosításáról

63.

14/1997. (IX. 17.)

A város 1997. évi költségvetéséről szóló 3/1997. (II. 19.) önk. rendelet módosításáról

64.

15/1997. (XI. 26.)

A város 1997. évi költségvetéséről szóló 3/1997. (II. 19.) önk. rendelet módosításáról és a III. negyedévi teljesítést tartalmazó táj.

65.

16/1997. (XI. 26.)

A fiatal házasok első lakáshoz juttatásának támogatásáról szóló 4/1997. (III. 12.) önk. rendelet módosításáról

66.

19/1997. (XII. 23.)

Önkormányzati víziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj, illetve csatornahasználati díj termelői árának megállapítására

67.

20/1997. (XII. 23.)

A háztartási szemét elszállítása, tárolása, kezelése díjának megállapítása

68.

21/1997. (XII. 23.)

A helyi iparűzési adóról szóló 32/1995. (XII. 20.) önk. rendelet módosításáról és egységes szövegének megállapításáról

69.

1/1998. (II. 25.)

A város 1997. évi költségvetéséről szóló 3/1997. (II. 19.) önk. rendelet módosításáról

70.

2/1998. (II. 25.)

A város 1998. évi költségvetéséről

71.

3/1998. (II. 25.)

A fiatal házasok első lakáshoz juttatásának támogatásáról

72.

6/1998. (IV. 28.)

A város 1998. évi költségvetéséről szóló 2/1998. (II. 25.) rend. mód.

73.

7/1998. (VII. 1.)

A helyi iparűzési adóról szóló 32/1995. (XII. 20.) önk. rend. mód.

74.

9/1998. (VII. 31.)

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról 6/1994. (V. 18.) önk. rend. módosításáról

75.

10/1998. (IX. 16.)

A város 1998. évi költségvetéséről szóló 2/1998. (II. 25.) önk. rend. módosításáról és az I. félévi teljesítést tartalmazó táj. elfogadásáról

76.

13/1998. (IX. 30.)

A város 1998. évi költségvetéséről szóló 2/1998. (II. 25.) rend. mód.

77.

15/1998. (XI. 27.)

A város 1998. évi költségvetéséről szóló 2/1998. (II. 25.) rend. mód.

78.

16/1998. (XI. 27.)

A közbeszerzési eljárás kiírásának és elbírálásának szabályairól szóló 10/1996. (III. 27.) önk. rendelet módosításáról

79.

17/1998. (XII. 16.)

A helyi iparűzési adóról szóló 32/1995. (XII. 20.) önk. rend. mód.

80.

18/1998. (XII. 16.)

Önkormányzati víziközműből szolgáltatott ivóvízért, illetve csatornahasználati díj termelői árának megállapítására

81.

19/1998. (XII. 16.)

A háztartási szemét elszállítása, tárolása, kezelése díjának megáll.

82.

1/1999. (I. 27.)

A forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak köréről, valamint az ezzel kapcs. rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 11/1993. (VI. 2.) önk. rend. módosításáról

83.

2/1999. (I. 27.)

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 6/1994. (V. 18.) önk. rend. mód.

84.

6/1999. (II. 24.)

A város 1998. évi költségvetéséről szóló 2/1998. (II. 25.) rend. mód.

85.

7/1999. (II. 24.)

A fiatal házasok első lakáshoz juttatásának támogatásáról

86.

14/1999. (VI. 30.)

Az oktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról szóló 21/1995. (VIII. 30.) önk. rendelet módosításáról

87.

27/1999. (XII. 1.)

A helyi iparűzési adóról szóló 32/1995. (XII. 20.) rendelet módosításáról és egységes szövegének megállapításáról

88.

29/1999. (XII. 1.)

A gépjárműadóról

89.

21/2000. /XI.8./

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

90.

24/2000. /XII.8./

Bursa Hungarica Felsőokt.Önkorm.ösztöndíjrendszer helyi szab.

91.

8/2001. /IV. 4./

Adóügyi feladatokat ellátó köztisztvis. anyagi célú juttatásáról

92.

13/2001. /VI.1./

Közokt.intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak

93.

28/2001. /XII.29./

Kincstári gazdálkodásról szóló rendelet

94.

11/2003. /IV.22./

2002. évi kv-i zárszámadás és egysz.beszámoló jóváhagyása és kv.r.mód.

95.

20/2003. /IX.19./

Egyes önkorm.rendeletek hatályon kívül helyezéséről

96.

21/2003. /IX.19./

Kv-i rend.mód. és egységes szerkezetbe foglalás, I. félévi teljesítésről szóló tájékoztató

97.

23/2003. /XI.7./

Helyi közművelődésről szóló 36/1999. /XII.22./ r.mód.

98.

26/2003. /XI.7./

Polghiv. Köztisztviselői közszolg. Jogviszonyával összefüggő juttatásokról és tám.szóló 18/2001. /IX.26./ r.mód. és egys.szerk.

99.

27/2003. /XII.12./

Kv.rend.mód. és I-III.n.éves tájékoztató

100

31/2003. /XII.12./

Helyi iparűzési adóról szóló rend.mód. és gépjárműadó rend.hatályon kívül helyezése

101

10/2004. /IV.20./

2003. évi zárszámadás és egysz. Beszámoló

102

12/2004. /IV.30./

Önkorm.lakások és helyiségek bérl. Szóló rendelet

103

14/2004. /IV.30./

Helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

104

16/2004. /IV.30./

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése

105

18/2004. /IX.24./

Költségvetési rend.mód.és I. féléves beszámoló

106

20/2004. /XI.26./

Költségvetési rend.mód. és I-III.n.éves beszámoló

107

24/2004. /XII.31./

Önkorm.lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2004./IV.30./ r.mód.

108

25/2004. /XII.31./

2005. évi Átmeneti gazdálkodás

109

3/2005. /III.7./

Az önkormányzat 2004. évi kv-i rend.mód.

110

4/2005. /III. 7./

Pásztó Városi Önkormányzat 2005. évi költségvetési rendelete

111

6/2005. /IV.20./

4/2005. /III. 7./ Költségvetési rend. Mód.

112

7/2005. /IV.20./

Költségvetési zárszámadás és egysz. Beszámoló

113

10/2005. /VI.21./

4/2005. /III. 7./ Költségvetési rend.mód.

114

11/2005. /VI. 20./

2005. április 18-20. között lehullott nagy mennyiségű csapadék miatti kárenyhítésről és támogatásról

115

12/2005. /VI.23./

4/2005. /III. 7./ Költségvetési rend.mód.

116

14/2005. /VII.4./

Pásztó Város Hulladékgazdálkodási Terve

117

16/2005. /VII.27./

2005. április 18-20. között lehullott nagy mennyiségű csapadék miatti kárenyhítésről és támogatásról szóló 11/2005. /VI.20./ r.mód.

118

17/2005. /IX.23./

4/2005. /III. 7./ Költségvetési rend.mód.

119

18/2005. /X.14./

KET hatálybalépésével összefüggő szabályozás és rend.felülvizsg.

120

19/2005. /XII. 2./

4/2005. /III. 7./ Költségvetési rend.mód.

121

22/2005. /XII.30./

Vízdíj hatósági árának megállapítása

122

2/2006. /II.15./

4/2005. /III. 7./ költségvetési rend.mód.

123

3/2006. /II.15./

Pásztó Városi Önkormányzat 2006.évi költségvetési rendelete

124

4/2006. /II.15./

22/2005. /XII.30./ r.mód. – Vízdíj hatósági árának megállapítása

125

10/2006. /II.15./

Térítési díjakról és tandíjakról szóló 13/2001. /VI.1./ r.mód.

126

11/2006. /III.31./

3/2006. /II.15./ Költségvetési rendelet mód.

127

15/2006. /IV.20./

2005. évi kv-i zárszámadás és egysz.beszámoló

128

16/2006. /V.12./

3/2006. /II.15./ Költségvetési rendelet mód.

129

17/2006. /V.26./

Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról

130

21/2006. /IX.29./

3/2006. /II.15./ Költségvetési rendelet mód. és I. féléves beszámoló

131

24/2006. /X.19./

Pásztó Város Díszpolgára kitüntető cím 2006. és 2007. évi odaítél.

132

25/2006. /XI.29./

3/2006. /II.15./ Költségvetési rendelet mód. és I-III. n.éves tájékoztató

133

29/2006. /XII.15./

3/2006. /II.15./ Költségvetési rendelet mód.

134

31/2006. /XII.29./

3/2006. /II.15./ Költségvetési rendelet mód.

135

6/2007. /II.23./

3/2006. /II.15./ Költségvetési rendelet mód.

136

7/2007. /II.23./

Pásztó Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendelete

137

9/2007. /III.30./

7/2007. /II.23./ számú Költségvetési rend.mód.

138

11/2007. /iV.11./

7/2007. /II.23./ számú Költségvetési rend.mód.

139

12/2007. /IV.30./

Költségvetési szervek beszámolójának, pénzmaradványainak szabályairól, önkorm.kv-e és zárszám. …….követelményeiről

140

13/2007. /IV.30./

Költségvetési zárszámadás és egyszerűsített beszámoló

141

15/2007. /V. 31./

7/2007. /II.23./ számú Költségvetési rend.mód.

142

17/2007. /VI.28./

7/2007. /II.23./ számú Költségvetési rend.mód.

143

18/2007. /IX.28./

7/2007. /II.23./ számú Költségvetési rend.mód.és I. féléves beszámoló

144

21/2007. /XII.3./

7/2007. /II.23./ számú Költségvetési rend.mód.

145

22/2007. /XII.29./

2008. évi átmeneti gazdálkodás

146

2/2008. /II.22./

7/2007. /II.23./ számú Költségvetési rend.mód.

147

3/2008. /II.22./

Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló önk. rend.

148

5/2008. /IV.1./

Önkorm. lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2004./IV.30./ r.mód.

149

6/2008. /IV.1./

Temetőkről és temetk.tevékenységről szóló 21/2000. /XI.18./ r.mód. és egységes szöveg

150

10/2008. /IV.19./

2007. évi költségvetési zárszámadás és egysz.beszámoló

151

12/2008. /IV.19./

3/2008. /II.22./ költségvetési rendelet módosítása

152

14/2008. /V. 15./

3/2008. /II.22./ költségvetési rendelet módosítása

153

15/2008. (V. 30.)

Szervezett köztisztasági szolgáltatásról szóló 17/1996. (VII. 31.) önk. rend. hatályon kívül helyezése

154

18/2008. /IX.26./

3/2008. /II.22./ költségvetési rendelet módosítása

155

20/2008. /X. 15./

3/2008. /II.22./ költségvetési rendelet módosítása

156

22/2008. /XI. 12./

3/2008. /II.22./ költségvetési rendelet módosítása

157

23/2008. /XI. 28./

3/2008. /II.22./ költségvetési rendelet módosítása

158

4/2009. /II. 17./

Pásztó Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet2

159

5/2009. /II. 17./

3/2008. /II.22./ költségvetési rendelet módosítása

160

6/2009. /III.2./

3/2008. /II.22./ költségvetési rendelet módosítása

161

8/2009. /III.27./

Luxusadóról szóló 25/2008. /XII.12./ hatályon kív. hely.

162

10/2009. /III.27./

4/2009. /II. 17./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása

163

11/2009. /IV. 24./

2008. évi zárszámadás és egyszerűsített beszámoló

164

13/2009. /V. 29./

4/2009. /II. 17./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása

165

14/2009. (V. 29.)

8/2008. (IV. 1.) Szociális ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rend.mód.

166

17/2009. /VI.29./

4/2009. /II. 17./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása

167

18/2009. /VII.31./

4/2009. /II. 17./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása

168

21/2009. /IX.10./

4/2009. /II. 17./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása

169

25/2009. /IX.30./

Helyi közművelődésről szóló 36/1999. /XII.22./ r.mód.

170

26/2009. /IX.30./

Vásárokról és piacokról szóló 9/2003. (III.29.) önk. r.mód.

171

31/2009. /IX.30./

Pásztó Város Hulladékgazdálkodási Tervéről szóló 14/2005. /VII.4./ önkorm.rend.kiegészítése

172

32/2009. /IX.30./

Pásztó városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 15/2005. /VIII.4./ r.kiegészítése

173

33/2009. /IX.30./

KET szabályairól szóló 18/2005. /X.14./ rend.mód.

174

34/2009. /IX.30./

Szemétszállítási díjról szóló önkormányzati rend. kiegészítése

175

38/2009. /XII.1./

4/2009. /II. 17./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása

176

40/2009. /XII.23./

4/2009. /II. 17./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása

177

41/2009. /XII.23./

2010. évi átmeneti gazdálkodásról

178

3/2010. /II.15./

Pásztó Városi Önkormányzat 2010.évi költségvetési rendelete

179

4/2010. /II.15./

4/2009. /II. 17./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása

180

7/2010. /IV.30./

3/2010. /II.15./ sz. költségvetési rendelet módosítása

181

8/2010. /IV.30./

2009.évi Zárszámadás és egyszerűsített beszámoló

182

11/2010. /V.28./

Helyben központosított közbeszerzésekről

183

13/2010. /VI.18./

3/2010. /II.15./ sz. költségvetési rendelet módosítása

184

14/2010. /VII.26./

3/2010. /II.15./ sz. költségvetési rendelet módosítása

185

16/2010. /IX. 30./

3/2010. /II.15./ sz. költségvetési rendelet módosítása és I. félévi beszámoló

186

18/2010. /XI.18./

3/2010. /II.15./ sz. költségvetési rendelet módosítása

187

19/2010. /XI.26./

3/2010. /II.15./ sz. költségvetési rendelet módosítása és I-III. negyedéves beszámoló

189

21/2010. /XII.16./

3/2010. /II.15./ sz. költségvetési rendelet módosítása

190

2/2011. /II.16./

Pásztó Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete

191

8/2011. /IV.29./

2010. évi költségvetési zárszámadás és egysz. Beszámoló

192

19/2011. /IX.30./

2011. évi Költségvetési rend.mód. és I. félévi beszámoló

193

22/2011. /XI.30./

2011. évi Költségvetési rend.mód. és I-III.n.éves beszámoló

194

25/2011. /XII. 30./

Vízdíj megállapítása

195

2/2012. /II.24./

2012. évi költségvetési rendelet

196

7/2012. /IV.30./

2011.évi zárszámadás és egysz.beszámoló

197

19/2012. /VII.12./

Margit Kórház fenntartó váltással és állami tulajdoban kerülésével összefüggésben a 2012. 01.01-től 04-30-ig terjedő időszak beszámolója, valamint a 2012. évi kv-i rendelet módosítása

198

20/2012. /IX.28./

2012. évi költségvetési rend.mód. és I. féléves beszámoló

199

26/2012. /XII.28./

2013. évi átmeneti gazdálkodás

200

4/2013. /III.1./

2013. évi költségvetési rendelet

201

8/2013. /IV.29./

Zárszámadási beszámoló és rendelet

202

26/2013. /XII.20./

2014. évi átmeneti gazdálkodás

203

4/2014. /II.13./

2014.évi költségvetési rendelet

204

12/2014. /IV.29./

2013., évi zárszámadási beszámoló és rendelet

205

4/2015. /II. 27.,/

Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete

206

2/2016. /II.12./

2016. évi költségvetési rendelet

207

4/2016. /V. 6./

2015. évi pénzügyi terv végrehajtása /zárszámadási rend./

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.