Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a 2/2021.(II.10.) költségvetési rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30- 2022. 04. 30

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a 2/2021.(II.10.) költségvetési rendelet módosításáról

2022.04.30.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: "R") 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését
4.916.510 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)
4.916.510 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)
Ebből: 2.324.083 E Ft működési bevétellel és működési kiadással
2.592.427 E Ft felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással
állapítja meg.
A kiadások és bevételek főösszegén belül:
a költségvetési bevételek összege 2.216.010 E Ft-ra,
a költségvetési kiadások összege 4.741.404 E Ft-ra módosul.
a finanszírozási bevételek összege 2.700.500 E Ft-ra módosul,
a finanszírozási kiadások összege 175.106 E Ft marad.

2. § (1) A „R“ 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A „R“ 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

(3) A „R“ 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

(4) A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(5) A „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(6) A „R“ 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.

(7) A „R“ 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.

(8) A „R“ 9.1.2. melléklete helyébe e rendelet 9.1.2. melléklete lép.

(9) A „R“ 9.1.3. melléklete helyébe e rendelet 9.1.3. melléklete lép.

(10) A „R“ 9.1.4. melléklete helyébe e rendelet 9.1.4. melléklete lép.

(11) A „R“ 9.1.7. melléklete helyébe e rendelet 9.1.7. melléklete lép.

(12) A „R“ 9.1.9. melléklete helyébe e rendelet 9.1.9. melléklete lép.

(13) A „R“ 9.1.10 melléklete helyébe e rendelet 9.1.10. melléklete lép.

(14) A „R“ 9.1.16. melléklet új melléklet.

(15) A „R“ 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.

(16) A „R“ 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.

(17) A „R“ 9.4.1. melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. melléklete lép.

(18) A „R“ 9.4.2. melléklete helyébe e rendelet 9.4.2. melléklete lép.

(19) A „R“ 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.

(20) A „R“ 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.

(21) A „R“ 9.6.1 melléklete helyébe e rendelet 9.6.1. melléklete lép.

(22) A „R“ 9.6.2 melléklete helyébe e rendelet 9.6.2. melléklete lép.

(23) A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(24) A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(25) A „R“ 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1-14. melléklet a 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

üres cím