Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 31

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásról

2022.05.31.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá. 2021. évi költségvetési bevételek főösszege 2.176.484 E Ft,2021. évi költségvetési kiadások főösszege 3.058.553 E Ft,2021. évi finanszírozási bevételek főösszege 2.599.982 E Ft., 2021. évi finanszírozási kiadások főösszege 147.223 E Ft, 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen 4.776.466 E Ft, 2021. évi költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen 3.205.776 E Ft,2021. évi önkormányzati szintű maradvány összege 1.570.690 E Ft.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati szintű bevételekből a működési bevételek összegét 2.280.970 E Ft-ban a működési kiadások összegét 2.077.959 E Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 2.495.496 E Ft-ban, a felhalmozási kiadások összegét 1.127.817 E Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban szerepelnek.

(2) Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet mutatja be mérlegszerűen.

(3) A 3. melléklet a vagyonkataszteri kimutatás összesítő adatait tartalmazza (2021.12.31.)

(4) A 4. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei 2021.12.31-i záró pénzeszközeinek állományát részletezi.

(5) Az 5. melléklet az önkormányzat és intézményei 2021. évi maradványát mutatja be.

(6) Az önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásait a 7. melléklet mutatja.

(8) A befejezetlen beruházások állománya a 8. mellékletben részletezett.

(9) Az önkormányzat (intézmények nélkül) kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben fogadja el, az alábbi részletezésben.

a) 9.1 Pásztó Városi Önkormányzat bevételei, kiadásai mindösszesen

b) 9.1.1. Pásztó Városi Önkormányzat bevételei, kiadásai projektek nélkül

c) 9.1.2. Varázsvölgy Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

d) 9.1.3. Pásztó északi iparterület fejlesztése című projekt bevételei, kiadásai

e) 9.1.4. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye című projekt bevételei, kiadásai

f) 9.1.5. Zöld város kialakítása című projekt bevételei, kiadásai

g) 9.1.6. Integrációs közösségfejlesztés című projekt bevételei, kiadásai

h) 9.1.7. A helyi identitás erősítése című projekt bevételei, kiadásai

i) 9.1.8. Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen című projekt bevételei, kiadásai

j) 9.1.9. Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen című projekt bevételei, kiadásai

k) 9.1.10. Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése című projekt bevételei, kiadásai

l) 9.1.11. Pásztó – Zsigmond király városa című projekt bevételei, kiadásai

m) 9.1.12. A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése című projekt bevételei, kiadásai

n) 9.1.13. Új bölcsőde építése Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

o) 9.1.14. Zagyva-völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között című projekt bevételei, kiadásai

p) 9.1.15. Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása című projekt bevételei, kiadásai

q) 9.1.16. A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása című projekt bevételei, kiadásai

r) 9.1.17. Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi Mérlege

s) 9.1.18. Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről

t) 9.1.19. Kimutatás az önkormányzat eszközei állományáról

u) 9.1.20. Pásztó Városi Önkormányzat vagyonkimutatása

v) 9.1.21. Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

w) 9.1.22. Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei

x) 9.1.23. Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei

y) 9.1.24. Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételei az adósságot kel. ügyletekhez

(10) A Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.2. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:

a) 9.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai mindösszesen

b) 9.2.1. Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai projekt nélkül

c) 9.2.2. Helyi foglalkoztatási paktum című projekt bevételei, kiadásai

d) 9.2.3. Pásztói Polgármesteri Hivatal 2021. évi beruházási kiadásai

e) 9.2.4. Pásztói Polgármesteri Hivatal 2021. évi Mérlege

f) 9.2.5. Kimutatás a Pásztói Polgármesteri Hivatal eszközei állományáról

g) 9.2.6. Pásztói Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása

(11) A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.3. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:

a) 9.3. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai

b) 9.3.1. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2021. évi beruházási kiadásai

c) 9.3.2. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2021. évi Mérlege

d) 9.3.3. Kimutatás a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde eszközei állományáról

e) 9.3.4. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde vagyonkimutatása

(12) A Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.4. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:

a) 9.4. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei, kiadásai mindösszesen

b) 9.4.1. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei, kiadásai projekt nélkül

c) 9.4.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

d) 9.4.3. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2021. évi beruházási kiadásai

e) 9.4.4. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2021. évi Mérlege

f) 9.4.5. Kimutatás a Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Közp. eszközei állományáról

g) 9.4.6. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ vagyonkimutatása

(13) A Pásztói Múzeum bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.5. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:

a) 9.5. Pásztói Múzeum bevételei, kiadásai

b) 9.5.1. Pásztói Múzeum 2021. évi beruházási kiadásai

c) 9.5.2. Pásztói Múzeum 2021. évi Mérlege

d) 9.5.3. Kimutatás a Pásztói Múzeum eszközei állományáról

e) 9.5.4. Pásztói Múzeum vagyonkimutatása

(14) A Pásztói Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.6. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:

a) 9.6. Pásztói Gondozási Központ bevételei, kiadásai mindösszesen

b) 9.6.1. Pásztói Gondozási Központ bevételei, kiadásai, projekt nélkül

c) 9.6.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

d) 9.6.3. Pásztói Gondozási Központ 2021. évi beruházási kiadásai

e) 9.6.4. Pásztói Gondozási Központ 2021. évi Mérlege

f) 9.6.5. Kimutatás a Pásztói Gondozási Központ eszközei állományáról

g) 9.6.6. Pásztói Gondozási Központ vagyonkimutatása

(15) A 10. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásait részletezi.

(16) A 11. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásait mutatja.

(17) Az intézményi létszámkereteket a 12. melléklet szerint fogadja el.

(18) A 2021. évi állami támogatások elszámolását a 13. melléklet tartalmazza.

(19) A 2021. évi Európai Uniós pályázatokról a 14. melléklet ad számot.

(20) A 15. melléklet az önkormányzat által nyújtott kölcsönökről készült.

(21) Az adókedvezményekről, adómentességekről a 16. melléklet készült.

(22) Az egyéb közvetett támogatásokat a 17. melléklet mutatja be.

3. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.