Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 11/2022.(VIII.25.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 02- 2023. 09. 02

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 11/2022.(VIII.25.) számú rendelet módosításáról

2023.09.02.

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 151. §. (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.