Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a 2024. 01. 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról

Hatályos: 2024. 02. 01

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a 2024. 01. 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról

2024.02.01.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. §-nak (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Pásztói Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire.

2. § Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. 01. 01-től a köztisztviselői illetményalap összegét 71.580 Ft-ban állapítja meg.

3. § Pásztó Városi Önkormányzat az illetményalap emelésével összefüggő forrástöbbletet Pásztó Városi Önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletében, illetve 2024. évi költségvetésében biztosítja.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

5. § Hatályát veszti a Pásztó Városi Önkormányzat 2023. január 1-től érvényes köztisztviselői illetményalapról szóló 1/2023. (I.18.) önkormányzati rendelete.