Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a Pásztói Polgármesteri Hivatalban az igazgatási szünet 2024-as évre történő elrendeléséről

Hatályos: 2024. 02. 01- 2024. 12. 31

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a Pásztói Polgármesteri Hivatalban az igazgatási szünet 2024-as évre történő elrendeléséről

2024.02.01.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazása, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Pásztói Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra.

2. § (1) A Hivatalban 2024-as évben igazgatási szünet kerül elrendelésre

a) a nyári időszakban: 2024. július 15.- 2024. augusztus 9. napjáig,

b) télen: 2024. december 18.- 2024. december 31. napjáig.

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a jegyző, mint munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási ütemterv alapján kiadásra kerülő szabadságot. A kiadott szabadságra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése az irányadó.

(3) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal a (4) bekezdésben foglaltak szerinti ügyeleti rendben fogad ügyfeleket az (5) bekezdésben foglaltak kivételével.

(4) Az ügyelet rend a 2024. évi igazgatási szünet időtartama alatt hétfő: 8.00-12.00 óráig, kedd: ügyfélfogadás nincs, szerda: 8.00-12.00 óráig, csütörtök: ügyfélfogadás nincs, péntek: ügyfélfogadás nincs

(5) Az (1) bekezdésben foglalt időszakból 2024. július 15-19. és augusztus 5-9. és 2024. december 18-31. között a Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.

3. § A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2025. január 1-én hatályát veszti.