Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 01- 2024. 02. 01

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.01.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az SZMSZ 6. mellékletében az 1. pont helyébe a következő rendelkezés lép: "Ügyfélfogadási rend: Hétfő 8.00 – 16.00 óráig, Kedd ügyfélfogadás nincs, Szerda 8.00 – 16.00 óráig, Csütörtök 8.00 – 12.00 óráig, Péntek ügyfélfogadás nincs.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.