Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzati piac működéséről

Hatályos: 2021. 11. 01
az önkormányzati piac működéséről
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet általános indokolása
A rendelet hatálybalépése óta eltelt időszakban a szabályozási környezet jelentősen megváltozott. Az alkalmazása során felmerülő problémák, a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése miatt szükségessé vált a rendelet felülvizsgálata. A változás olyan mértékű, hogy célszerűbbé vált a szabályozás hatályon kívül helyezése és egy új a jelenlegi jogszabályi környezetnek megfelelő rendelet megalkotása.