Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Pásztói Polgármesteri Hivatalban a 2021-es évre igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2021. 06. 15

a Pásztói Polgármesteri Hivatalban a 2021-es évre igazgatási szünet elrendeléséről

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

1. § indokolása:

A rendelet személyi hatályát állapítja meg.

2. § indokolása:

Az igazgatási szünet időtartamának megadása, a szabadságok kiadása és a szünet alatti ügyfélforgalom szabályozása.

3. § indokolása:

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezés.

Kérem a Tisztelt Polgármestert, hogy az előterjesztést a mellékletben foglalt rendelettervezet elfogadásával döntsön a 2021-es évi igazgatási szünetről!

A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet (polgármestert) tájékoztatni kell. A rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálata megtörtént, melyet következő oldalon csatoltunk.

Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy a hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.