Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2022. 01. 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról

Hatályos: 2022. 01. 22
a 2022. 01. 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról
Általános indokolás
A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. §-ának
(6) bekezdése kimondja:
A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében a 2022. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
A minimálbér és a garantált bérminimum központi emelése miatt mindenképp szükség van a köztisztviselők bérének emelésére is.
Ezek alapján 2022.01.01.-től javasoljuk a köztisztviselői illetményalap összegét
55.650 Ft összegben megállapítani, amely az előző két évihez képest 5 %-os emelést jelent.
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz
1 §-hoz: a rendelet személyi hatályának megállapítására a 2022. évi költségvetésről szóló törvény 62. § (6) bekezdésében foglaltakkal összhangban
2. §-hoz: a 2022. évre alkalmazandó illetményalap konkrét összegének megállapítása, figyelemmel az általános indokolásban foglaltakra
3. §-hoz: a magasabb illetményalapot az önkormányzat csak saját költségvetése terhére állapíthatja meg
4. §-hoz: a hatályba léptetést rögzíti
5. §-hoz: a 2021. évi köztisztviselői illetményalapot megállapító önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.