Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi építési szabályzatról szóló 9/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 18

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.01.18.
a helyi építési szabályzatról szóló 9/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Pásztó Város településrendezési eszközeinek 2. számú módosítás véleményezési anyagának egyeztetése az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (E-TÉR) felületén megtörtént. A partnerségi egyeztetés szintén lezárult. Az eljárás során a módosítással kapcsolatban a partnerektől írásos észrevétel nem érkezett, a lakossági fórumon megjelent partnerek részéről a módosításokkal kapcsolatban észrevétel nem érkezett. A módosítás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet szerinti teljes eljárás alapján került lefolytatásra. A környezeti értékelésben érdekelt véleményezők véleménye alapján a környezeti értékelés elkészítése és környezeti vizsgálat, valamint az egyeztetés lefolytatása a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (E-TÉR) felületén megtörtént.