Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2024. 01. 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról

Hatályos: 2024. 02. 01

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.01.
a 2024. 01. 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról
Végső előterjesztői indokolás
A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. §-nak
(6) bekezdése kimondja:
A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2024. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
A minimálbér és a garantált bérminimum központi emelése miatt, továbbá a fennálló gazdasági helyzet és a munkaerő megőrzése miatt indokolt a köztisztviselők bérének emelése.
Ezek alapján 2024.01.01.-től javasoljuk a köztisztviselői illetményalap összegét
71.580 Ft összegben megállapítani, amely az előző évihez képest 20 %- os emelést jelent.