Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Pásztói Polgármesteri Hivatalban az igazgatási szünet 2024-as évre történő elrendeléséről

Hatályos: 2024. 02. 01

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.01.
a Pásztói Polgármesteri Hivatalban az igazgatási szünet 2024-as évre történő elrendeléséről
Végső előterjesztői indokolás
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.
A Kttv. 104. § (1) bekezdése főszabályként rögzíti, hogy a szabadságot esedékességének évében kell kiadni.
A szabadságok kiadása folyamatosan fennálló probléma, amely az igazgatási szünet elrendelésével kiküszöbölhető. Több dolgozónak előző évről áthozott szabadsága is van. A munkamorált és a kollégák teherbíró képességét is növelné, ha ezen időszak alatt hosszabb és egybefüggő szabadságot tudna igénybe venni minden dolgozó