Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a magánszemély kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról, és a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a magánszemély kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról, és a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról

2023.01.01.

Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében és 6:§-ában kapott felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról, és a helyi iparűzési adóról, a következőket rendeli el.

1. § A magánszemély kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról, és a helyi iparűzési adóról szóló 16/2013. (X. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az adó mértéke személyenként és vendég éjszakánként 200 Ft.”

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti.