Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

a magánszemély kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról, és a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
a magánszemély kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról, és a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
Az Alaptörvény a települési önkormányzat hatáskörébe és feladatkörébe utalja, hogy a helyi közügyek intézése körében a helyi adók fajtájáról és mértékéről dönt, melyről rendeletet alkot.
A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 6. §-ának rendelkezése alapján az Önkormányzat adómegállapítási joga kiterjed arra, hogy vagyoni típusú adót (építményadó, telekadó), kommunális jellegű adót, helyi iparűzési adót, vagy ezek valamelyikét bevezesse, hatályon kívül helyezze, módosítsa, meghatározza az adó bevezetésének időpontját és időtartamát, az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan – a Htv-ben meghatározott felső határokra figyelemmel – megállapítsa, a Htv-ben meghatározott mentességeket további mentességekkel, illetőleg a kedvezményeket további kedvezményekkel kibővítse, valamint a Htv. és az adózás rendjéről szóló törvény keretei között a helyi adózás részletes szabályait meghatározza.
A jogalkotásról szóló törvény értelmében az önkormányzati adórendelet szabályozása nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes. Az Alaptörvény kimondja, hogy az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.
Mindezek alapján a törvényekben rögzített rendelkezések nem kerülnek megismétlésre, az önkormányzat rendeletében kizárólag azok a rendelkezések szerepelnek, melyek a helyi adóztatáshoz elengedhetetlenül szükségesek. A helyi adóztatást a magasabb rendű jogszabályokban rögzített rendelkezésekkel együttesen kell alkalmazni és végrehajtani.