Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 03- 2023. 12. 03

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.12.03.

Porva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet a 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez5

3. melléklet a 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez6

4. melléklet a 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez7

5. melléklet a 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez8

6. melléklet a 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez9

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. december 4. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.