Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 02- 2023. 12. 03

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.02.

Porva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 293.062.423 Ft költségvetési bevétellel és 293.062.423 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez