Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2021 (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 31

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2021 (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.31.

Porva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 109.§ (4)bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja és a 18.§ (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2021. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2021. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2021. (IV. 20.) önkormányzati rendelet

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2021. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 51. és 52. sorral egészül ki:

(Hrsz.

Megnevezés

Megjegyzés

m2

Tul.hányad)

51

215/17

beépítetlen terület

kivett beépítetlen terület

1393

kizárólagos

52

063/1

legelő

legelő

12459

kizárólagos

2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2021. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:

(Hrsz.

Megnevezés

Megjegyzés

m2

Tul.hányad)

5

142

vízmű

49

kizárólagos