Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2021 (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 01

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2021 (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.01.

Porva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 109.§ (4)bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja és a 18.§ (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez3

2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez4

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.