Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről szóló 2/203 (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 01

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről szóló 2/203 (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.01.

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés e) pontjában, (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.