Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről szóló 2/203 (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 06. 01

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről szóló 2/203 (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.31.

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés e) pontjában, (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A temetőről és a temetkezésről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A temetőről és a temetkezésről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.4. pontja helyébe a következő pont lép:

„3.4. Urnafülke 100.000 Ft/25 év”