Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 26

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.26.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–7. melléklethez
Porva Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetését a 3/2023.(II.22.) rendelettel fogadta el a képviselő testület 183 116 452,- Ft bevételi-kiadási előirányzattal, amely a féléves gazdálkodás során az alábbiak szerint módosul:
Bevételi előirányzatok változása:
- Működési támogatások-egyéb + 13 705 836 Ft
- Felhalmozási támogatások + 2 990 215 Ft
- Felhalmozási célra átvett pénzeszközök + 3 000 000 Ft
- Működési célú finanszírozási bevételek + 876 501 Ft
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele + 38 316 156 Ft
Bevételi előirányzat módosítás összesen: + 58 888 708 Ft
Kiadási előirányzatok változása:
- Dologi kiadások - 389 947 Ft
-Általános működési tartalék + 41 306 371 Ft
- Beruházások + 5 880 215 Ft
-Felújítások + 11 215 568 Ft
- Működési célú finanszírozási kiadások + 876 501 Ft
Kiadási előirányzat módosítása összesen: + 58 888 708 Ft
Fenti módosítások jóváhagyása után Porva Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételi-kiadási előirányzata 242 005 160 Ft-ra módosul.