Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 02

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.12.02.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–6. melléklethez
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.