Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.31.
a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1–18. melléklethez
A 2022. évi költségvetési évben feladatfinanszírozási rendszerben gazdálkodott az Önkormányzat. A költségvetési törvényben meghatározott módon feladatalapú támogatást kapnak az önkormányzatok a kötelezően ellátandó feladataikhoz, egyes feladatokhoz pedig felhasználási kötöttséggel, vagy anélküli támogatásban részesülhetnek (Mötv. 117. §). A rendszernek biztosítania kell az önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.
Amennyiben az önkormányzat a feladatalapú támogatást eltérő célra használja fel, köteles a támogatás összegét kamattal növelten visszafizetni (Mötv. 118. § (1) bek.).
Mindennek következménye, hogy a költségvetésben, így a zárszámadásban is elkülönítetten kell bemutatni a kötelező és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait.
Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatokat is ellát, így azok külön-külön kerülnek bemutatásra.
Az ágazati feladatfinanszírozást és egyéb kötött támogatásokat a meghatározott célra használtuk fel. A felhasználást a Magyar Államkincstár fogja ellenőrizni.