Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 17

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.17.
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Részletes indokolás
Az 1–8. §-hoz
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza a költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.
A költségvetési rendelet megalkotása kötelező a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján.