Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakásokról és a lakások bérleti díjáról szóló 8/2022. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 13- 2022. 10. 13

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakásokról és a lakások bérleti díjáról szóló 8/2022. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.13.

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díját az alábbiak szerint szabályozza:

1. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló lakásokról és a lakások bérleti díjáról szóló 8/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bérleti díj mértékét 2022. évben a képviselő-testület a lakások mérete, komfortfokozata, állapota és elhelyezkedése alapján az alábbiak szerint állapítja meg:)

„9. József Attila u. 1. szám alatti lakás bérleti díja 40.000.- Ft/hónap.”

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló lakásokról és a lakások bérleti díjáról szóló 8/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A bérleti díj összege a 2022. évben megállapított díjhoz képest évente, a rendelet külön módosítása nélkül az infláció mértékét figyelembe véve emelhető. Az inflációnak megfelelő százalékos emelés mértékéről a bérlőnek a közös önkormányzati hivatal tájékoztató levelet küld.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.