Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakásokról és a lakások bérleti díjáról

Hatályos: 2023. 11. 22

Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakásokról és a lakások bérleti díjáról

2023.11.22.

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díját az alábbiak szerint szabályozza:

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat tulajdonában álló lakásokra és a lakások bérlőire terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló lakásokat Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) munkakörre, valamint szociális helyzetre tekintettel, a mindenkori költségvetését és a piaci helyzetet figyelembe véve adja bérbe.

(2) A képviselő-testület az alábbi önkormányzati tulajdonú, bérelhető lakásokat tartja nyilván:

1. Damjanich u. 3/A.

2. Damjanich u. 3/B.

3. Damjanich u. 3/C.

4. Ady Endre u. 20.

5. Ady Endre u. 19/A.

6. Ady Endre u. 19/B.

7. Ady Endre u. 19/C.

8. Vasút u. 40.

9. József Attila u. 1.

10. Kossuth u. 3.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt önkormányzati lakások komfortfokozatát tekintve lényeges különbség nem mutatható ki, a lakások méret és állag alapján különböznek.

3. § (1) A Magyarbóly, Damjanich utca 3/C, a Magyarbóly, Ady Endre u. 20., és a Magyarbóly Vasút u. 40. szám alatti lakásokat a képviselő-testület határozatlan időre, elsősorban az alábbi személyek elhelyezésére biztosítja:

a) oktatási intézmény vezetője, pedagógusa,

b) orvos, védőnő, körzeti ápolónő,

c) polgármester, jegyző,

d) a hivatal köztisztviselője.

(2) A képviselő-testület a Magyarbóly, Ady Endre utca 19/A., Magyarbóly, Ady Endre utca 19/B., Magyarbóly, Ady Endre utca 19/C., Magyarbóly, Kossuth u. 3., Magyarbóly, Damjanich u. 3/A, Magyarbóly, Damjanich u. 3/B, Magyarbóly, és a Magyarbóly, József Attila u. 1. szám alatt lévő lakásokat határozott időre, egyszerre legfeljebb 1 éves időtartamra, elsősorban szociális helyzetre tekintettel biztosítja azon kérelmezők vagy rászorulók részére, akik lakhatásukat más módon megoldani nem tudják, vagy a más módon történő lakhatás különösen nagy terhet róna rájuk. Ezen lakások tekintetében elsőbbséget élveznek

a) a gyermekkel/gyermekekkel költöző családok, akik a település nevelési és oktatási intézményébe íratják be gyermeküket,

b) akik Magyarbóly településen szándékoznak letelepedni és az önkormányzati lakás átmeneti megoldást kínál számukra,

c) akik a település valamely intézményében dolgoznak és a munkába járás szempontjából kedvező számukra az önkormányzati lakás igénybevétele,

d) akik a lakhatásukat más módon megoldani nem tudják.

(3) A képviselő-testület a határozott idejű bérleti szerződéseket jegyzőkönyvbe foglalt testületi döntéssel meghosszabbíthatja.

4. § (1) Magyarbóly Községi Önkormányzat a képviselő-testület döntésével kijelölt bérlővel bérleti szerződést köt a bérleti jogviszony részleteinek és a bérleti/rezsi díj fizetés módjának és mértékének rögzítése céljából.

(2) A 2. § (1) bekezdése alapján kijelölt bérlő a lakás használatáért a – tárgyhó 15. napjáig – bérleti díjat, és az aktuális havi rezsi díját köteles megfizetni a bérlővel kötött bérleti szerződésben foglaltak szerint.

(3) A bérleti díj mértékét 2022. évben a képviselő-testület a lakások mérete, komfortfokozata, állapota és elhelyezkedése alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

1.1 A Damjanich u. 3/A. szám alatti lakás bérleti díja 24.000.- Ft/hónap.

2.2 Damjanich u. 3/B. szám alatti lakás bérleti díja 30.000.- Ft/hónap.

3.3 Damjanich u. 3/C. szám alatti lakás bérleti díja 30.000.- Ft/hónap.

4.4 Ady Endre u. 20. szám alatti lakás bérleti díja 30.000.- Ft/hónap.

5.5 Ady Endre u. 19/A. szám alatti lakás bérleti díja 24.000.- Ft/hónap.

6.6 Ady Endre u. 19/B. szám alatti lakás bérleti díja 30.000.- Ft/hónap.

7.7 Ady Endre u. 19/C. szám alatti lakás bérleti díja 24.000.- Ft/hónap.

8.8 Vasút u. 40. szám alatti lakás bérleti díja 30.000.- Ft/hónap.

9.9 József Attila u. 1. szám alatti lakás bérleti díja 48.000.- Ft/hónap.

10.10 Kossuth u. 3. szám alatti lakás bérleti díja 24.000.- Ft/hónap.

(4)11 A bérleti díj összegének módosítása esetén a bérlőnek a közös önkormányzati hivatal tájékoztató levelet küld.

5. § (1) A képviselő-testület döntése alapján, az átmenetileg megüresedett lakás határozott időre – legfeljebb egy évre – munkakörre, vagy szociális rászorultságra való tekintet nélkül is bérbe adható.

(2) A bérlő kiválasztásáról, a bérleti szerződések meghosszabbításáról a képviselő-testület jegyzőkönyvben rögzített határozatot hoz, a bérleti díjak mértékéről a képviselő-testület jelen rendelet megalkotásával és módosításával dönt.

(3) A bérleti díjak mértékét a képviselő-testület szükség esetén felülvizsgálja és a bérleti díjakat módosítja.

6. §12

7. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1

A 4. § (3) bekezdés 1. pontja a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 4. § (3) bekezdés 2. pontja a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 4. § (3) bekezdés 3. pontja a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. § (3) bekezdés 4. pontja a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. § (3) bekezdés 5. pontja a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. § (3) bekezdés 6. pontja a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (3) bekezdés 7. pontja a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (3) bekezdés 8. pontja a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. § (3) bekezdés 9. pontja a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdés 9. pontja a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. § (3) bekezdés 10. pontja a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. § (4) bekezdése a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (4) bekezdése a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.