Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 19- 2023. 05. 19

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2023.05.19.

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez5

3. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez6

4. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez7

5. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez8

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 20. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.