Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015 (XII.8.) önkormányzati rendelete

15/2015. (XII.8.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 09- 2015. 12. 08

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete „A szociális ellátások helyi szabályozásáról" szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja:


1.§


A Rendelet 13.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(3) Létfenntartási támogatás egy naptári éven belül legfeljebb 2 alkalommal, rendkívüli méltánylást érdemlő helyzet esetén további 1 alkalommal, jövedelemre tekintet nélkül 1 alkalommal adható.


2.§


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Szabadszentkirály, 2015. november 24.


    Almás Roland                                                                                           Beák Laura

    polgármester                                                                                                   jegyzőKihirdetve: 2015. december 8.
                                                                                                                       Beák Laura

     jegyző