Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015 (XII.8.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és temetkezésekről” szóló 7/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 09- 2015. 12. 08

Szabadszentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A temetőkről és a temetkezésről” szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény 26. § (2) bekezdésének megfelelően, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva „A temetőkről és temetkezésekről” szóló 7/2013. (XII. 20.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 


1. §


A Rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.


(2) A rendelet 16. §-a 2017. január 1. napján lép hatályba.


2. §


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Szabadszentkirály, 2015. november 24.
Almás Roland                                                                                   Beák Laura

polgármester                                                                                         jegyzőKihirdetve: 2015. december 8.
Beák Laura

   jegyző