Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015 (XII.8.) önkormányzati rendelete

A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról” szóló 8/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01- 2016. 01. 01

Szabadszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


  1. A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 8/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében szabályozott 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


2.§


(1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Szabadszentkirály, 2015. november 24.
Almás Roland                                                                                   Beák Laura

polgármester                                                                                         jegyzőKihirdetve: 2015. ­­­­­­­­­­­­­­­­­december 8.
Beák Laura

   jegyző