Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016 (IX.21.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 22- 2016. 11. 22

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete „A szociális ellátások helyi szabályozásáról" szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja:


1.§

A Rendelet 15/A.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


 (3) A beiskolázási támogatás összege:

a) általános iskolai tanuló esetén 10.000.- Ft.

b) középiskolai tanuló esetén      13.000.- Ft.2.§


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Szabadszentkirály, 2016. szeptember 20.


    Almás Roland                                                                                           Beák Laura

    polgármester                                                                                                   jegyző
Kihirdetve: 2016. szeptember 21.
                                                                                                                       Beák Laura

     jegyző