Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016 (XII.14.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról szóló 6/2013. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 15- 2016. 12. 15

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A közterület használatáról” szóló 6/2013. (XI.11.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a mozgóképről szól 2004. évi II. törvény 36/I. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja:


1.§

A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


2.§


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Szabadszentkirály, 2016. november 29.


    Almás Roland                                                                                           Beák Laura

    polgármester                                                                                                   jegyző
Kihirdetve: 2016. december 14.
                                                                                                                       Beák Laura

     jegyző

A 13/2016. (XII.14.) rendelet 1. számú melléklete


A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAK


Közterületbe 10 cm-en túl benyúló és 1 m2 felületet meghaladó üzlet, homlokzat (portál), előtető, cég- és címtábla, árusító automata, bankautomata, kirakatszekrény, megállító tábla, összecsukható ernyőszerkezet, árubemutató vitrin, nem önálló hirdető berendezés vagy fényreklám, vagy hirdetmény
6000 Ft/m2/év

Önálló hirdető berendezés vagy hirdetmény, vagy óriásplakát

  100 Ft/m2/hó

Építési munkával kapcsolatos állvány 30 napot meghaladó tárolás esetén

  100 Ft/m2/nap

Építőanyag, gép, berendezés, eszköz, építési munkaterület, ömlesztett anyag, konténer tárolása

  100 Ft/m2/nap

Építési törmelék (kettő hét időtartamot meghaladó tárolás esetén)

  100 Ft/m2/nap

Mutatványosi, cirkuszi tevékenység

  300 Ft/nap

Ideiglenes vállalkozási célú kereskedelmi építmény

(pl. pavilon, bódé)

1000 Ft/nap

Tüzelőanyag, bútor, lakásfelszerelés, berendezési tárgy 1 hetet meghaladó közterületen tárolása

  100 Ft/m2/nap

Filmforgatás község nem díszburkolatos vagy nem turisztikailag kiemelt központi területein

a) forgatási terület esetén:                                                   

b) technikai terület esetén:                                                 

c) stábparkolási terület esetén:                                           

d) kiürítési terület esetén:                                                   

e) forgalom- technikai biztonsági terület esetén:                       208 Ft/m2/nap

  156 Ft/m2/nap

  104 Ft/m2/nap

  104 Ft/m2/nap

    10 Ft/m2/nap

Vendéglátó-ipari kitelepülés

2000 Ft/m2/nap

Mozgóárusítás

    20 Ft/m2/nap

Üzemképtelen jármű, lakókocsi

  500 Ft/m2/nap

Mozgóbolt

2000 Ft/nap

Közterületen történő árusítás, kirakodóvásár

  500 Ft/nap