Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról szóló 13/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 01- 2017. 01. 01

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról szóló 13/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.01.01.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 13/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1/A. §-a és 7/A. §-a.

(2) E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.