Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.1.) önkormányzati rendelete

A Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és ügykezelő illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2017. 02. 01- 2017. 12. 30

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§


E rendelet hatálya a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott köztisztviselőire és ügykezelőre terjed ki.


2.§


(1) Az illetménykiegészítés mértéke:

      a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 30%-a,

      b) valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 20%-a,

      c) az ügykezelő esetében az alapilletmény 20%-a.


3.§


(1) A rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba és 2017. december 31. napján hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Szabadszentkirály, 2017. január 26.
                Almás Roland                                                                                   Beák Laura

                polgármester                                                                                          jegyző
Kihirdetve: 2017. február 1.                                                                                                                       Beák Laura

                                                                                                                           jegyző