Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (X.2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 03- 2017. 10. 03

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (X.2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.10.03.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.2.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 83.884.240 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek összege 83.884.240 Ft,
b) a kiadások összege 83.884.240 Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.

2. § A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2017. évi költségvetésen belül:

a) a működési bevételeket 68.265.938 Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 5.518.322 Ft-ban,
a finanszírozási bevételeket 10.099.980 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 76.412.248 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 6.697.511 Ft-ban,
a finanszírozási kiadásokat 774.481 Ft-ban hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület a rendelet 4. § (1) bekezdésében szabályozott 1. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 1. számú melléklettel módosítja.

(2) A képviselő-testület a rendelet 4. § (2) bekezdésében szabályozott 2. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 2. számú melléklettel módosítja.

(3) A képviselő-testület a rendelet 4. § (3) bekezdésében szabályozott 3/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 3. számú melléklettel módosítja.

(4) A képviselő-testület a rendelet 4. § (4) bekezdésében szabályozott 4/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 4. számú melléklettel módosítja.

(5) A képviselő-testület a rendelet 4. § (4) bekezdésében szabályozott 4/b. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 5. számú melléklettel módosítja.

4. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (X. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (X. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (X. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (X. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (X. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. október 4. napjával.