Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 29- 2023. 11. 29

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.11.29.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez5

3. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez6

4. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez7

5. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez8

6. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez9

7. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez10

8. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez11

9. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez12

10. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez13

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. november 30. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.