Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 20- 2023. 12. 20

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.12.20.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 14/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez3

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. december 21. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.