Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 01

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.06.01.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez5

3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez6

4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez7

5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez8

6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez9

7. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez10

8. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez11

9. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez12

10. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez13

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. június 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.