Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Hatályos: 2023. 08. 08

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.08.08.
A szociális ellátások helyi szabályozásáról
Végső előterjesztői indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezése alapján a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állami központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. Az Szt. 132. § (4) bekezdése felhatalmazást ad a települési önkormányzat részére, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, és a felhasználás ellenőrzésének szabályait.
Szabadszentkirály Község Önkormányzata 2015-ben fogadta el a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletét, melyet eddig 12 alkalommal módosított. A Képviselő-testület az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát követően gondoskodási kötelezettségét, költségvetési lehetőségeit, valamint az eddigi módosításokat is figyelembe véve új rendelet megalkotásáról döntött.
Az önkormányzat képviselő-testületének célja a településen élők szociális biztonságának megteremtése és megőrzése, kiemelten az időskorú lakosságra, a gyermeket nevelő családokra, figyelemmel az önkormányzat teherbíró képességére. A rendelet megalkotásakor a képviselő-testület fokozottan figyelt arra, hogy a településen élő minden rászoruló korosztályt lefedjenek a pénzbeli és természetbeni ellátások.
A jövedelemhatárokra a korábbi öregségi nyugdíj legkisebb összege helyett a Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény egységes viszonyítási alapot vezetett be szociális vetítési alap elnevezéssel, így a támogatásra való jogosultság megállapításánál ezt kell figyelembe venni. A nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások és a minimálbér emelkedése miatt egyre kevesebben tudtak megfelelni a korábbi szabályozási feltételeknek, így előfordulhatott, hogy olyan személyeket, családokat sem tudott támogatni az önkormányzat, akik arra rászorultak, ezért a megváltozott jövedelmi viszonyok figyelembe vételével indokolttá vált a jogosultság feltételeként előírt értékhatárok emelése.
A rendelet alapján bővül a különböző támogatásra jogosultak köre, emelkedik az adható legmagasabb összeg.
Az egyes települési támogatásokra vonatkozó hatásköri szabályok megállapításánál a képviselő-testület arra törekedett, hogy a benyújtott kérelmek mihamarabb elbírálhatók legyenek, a támogatások minél hamarabb eljuthassanak az arra rászorulók részére.