Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 4/2008. (IX. 12.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 08. 08

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.08.08.
Az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 4/2008. (IX. 12.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Végső előterjesztői indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 9. pontja értelmében helyi önkormányzati feladat a lakás- és helyiséggazdálkodás. Az önkormányzati feladatellátás jogi kereteit alapvetően a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Ltv.) jelöli ki.
Az önkormányzatnak az Ltv. 79. § (2) bekezdése szerinti helyi rendelet megalkotására törvényi kötelezettsége nem áll fenn, mivel a bérbeadás útján hasznosított helyiségek száma nem haladja meg a húszat. Ha az önkormányzat képviselő-testülete rendeletet alkot, akkor annak során az Ltv. 2. számú mellékletében szereplő mindazon tartalmi elemet köteles szabályozni, amelyek az Ltv. törzsszövegében rendeletalkotási kötelezettségként jelennek meg számára. A jelenleg hatályos Rendelet nem szabályozza az összes tartalmi elemet, így annak több ponton történő módosításával vagy hatályon kívül helyezésével van lehetőség a jogszabálysértés megszüntetésére.
A túlszabályozás elkerülése miatt a képviselő-testület a rendelet hatályon kívül helyezéséről döntött, hiszen a kérdéses területet elegendő önkormányzati határozattal szabályozni.