Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 19

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.12.19.
A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és az 1. melléklethez
Az önkormányzat közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7) PM rendelet 1. § alapján kormányzati funkciókba – funkciószámmal és megnevezéssel – kell besorolni, és a szervezeti és működési szabályzatban, valamint a törzskönyvben feltüntetni.
Az önkormányzat, mint törzskönyvi szerv alaptevékenység keretében ellátott feladatainak kormányzati funkciók szerinti besorolását Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének 3. számú melléklete tartalmazza, ezért a kormányzati funkciók felvétele e rendelet mellékletének módosításával lehetséges, így biztosítva a Magyar Államkincstár, mint törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv közhiteles törzskönyvi nyilvántartásába bejegyzett kormányzati funkciókkal való egyezőséget.